top of page
Mattevaskan2_edited.png

MATTEVÄSKAN

Innehall.jpg

INFORMATION

Format: A4

Antal sidor: 20

Metallspiral

Ålder: 6-12 år

Matteväskan består av en snygg ryggsäck som innehåller ett kompendium samt en plastask med tillbehör. Kompendiet är fullt av spel och aktiviteter som engagerar, stimulerar och skapar en lust att lära. Spelen och aktiviteterna är utvalda med fokus på att vara lustfyllda och lärorika samt att utveckla de fem förmågorna som finns för skolämnet matematik i grundskolan.

Ingenting har lämnats åt slumpen och för varje aktivitet berättas det i punktform om förberedelser, genomförande, tips samt förslag på variation. Till varje aktivitet finns det även bilder och skisser samt en pratbubbla med de matematiska begrepp som med fördel kan användas och förstärkas under det aktuella spelets gång. Längst bak i kompendiet finns en sida med begrepp och förklaringar.

Eleverna lånar hem Matteväskorna veckovis. Matteväskan uppfattas som en positiv länk mellan hem och skola där hemmen blir mer engagerade i skolämnet matematik. Syftet med Matteväskan är att under lustfyllda former skapa en förståelse för de fyra räknesätten och de matematiska begreppen samt stärka antalsuppfattningen. Beroende på barnens färdigheter och förmågor passar Matteväskan barn i åldern 6-12 år (åk F-6) med en extra tyng på åldrarna 8-10 år (åk 2-4).

Tacksamma och nöjda lärare som hör av sig berättar att Matteväskan är väldigt uppskattad av både elever och föräldrar och att de står på kö för att få låna hem dem. Ett vanligt scenario är att en skola först beställer 1-2 st Matteväskor och ytterligare 4-6 st ett par veckor senare.

 

FÖRFATTARE

Jimmy Säfström är utbildad lärare i matematik och har arbetat som lärare och rektor sedan år 2002.

Pris inklusive moms:

Safstrom.se 545 kr

Adlibris 732 kr

Bokus 822 kr

LäroMedia 577 kr

Mattevaskan2.jpg
bottom of page