top of page

FÖRFATTARENS TANKAR KRING BOKEN

 

 

 

Vad handlar din bok om?

Stjärnglans eller stjärnfall berättar en historia som visar på hur skolan genom att flytta delar av fokus från kunskap till individutveckling kan ställa om till ett framgångscenter. En plats där eleverna skapar en tillit till sig själva och vad de kan åstadkomma vilket främjar både deras välmående och utveckling.

 

Varför har du skrivit boken?

För att uppmärksamma och medvetandegöra kring den successiva nedknackning som många elever helt i onödan utsätts för på sin resa genom skolsystemet och samtidigt visa på hur man kan arbeta för att undvika den.

  Boken presenterar en samling utvalda erfarenheter, tips och tankar kring individutveckling, elevsyn och relationellt arbete i synnerhet men även skola i allmänhet. Jag har jobbat som lärare och rektor i över 20 år, från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet, och både på individ- och skolnivå sett vilken fantastisk skillnad vi kan göra genom att vara medvetna om de ämnen boken lyfter och handla därefter. Men trots att jag gått från lärare till förstelärare till rektor och till att som senast starta en helt ny gymnasieskola känns radien fortfarande för kort. Fler behöver få kännedom om vilka fördelar och vinster dessa ämnen kan innebära.

  Mitt sätt att bidra i ännu större skala blir därför med Stjärnglans eller stjärnfall som redan med sin titel ställer en viktig och kritisk fråga. Vad är det som kommer ut på andra sidan skolsystemet? Är det elever med en tro på sig själva och vad de kan åstadkomma eller är det skavda och vingklippta elever? Är det elever som ser möjligheter och lösningar eller elever som ser hinder och problem? Våra handlingar kan vara avgörande för elevens nutid och individens framtid och med boken vill jag bidra till en positiv och nödvändig förändring.

 

Vilka händelser, känslor, tankar i ditt liv, ledde fram till den här boken?

Varje gång jag träffar barn och ungdomar som möter dagen med sänkt huvud och som samtidigt vänder framtiden ryggen väcks en sorg och frustration inom mig. Dessa möten påverkar mig djupt. Inga barn föds med bilden av sig själva som att de inte kan, att de inte duger eller att de inte är värda att älska. Det är inlärda övertygelser de samlat på sig. Mentala föreställningar som vi andra omedvetet eller oförsiktigt bidragit till att skapa och som begränsar dem och hindrar dem från att vara eller bli den bästa versionen av sig själva.

  Som lärare och rektor har därför arbetet med individutveckling varit centralt och jag har dagligen sett vilken positiv effekt det har på elevernas mående och utveckling. När självbilden, karaktären och elevernas tro på sig själva och sin potential är större än alla omständigheter så är superkraften skapad och eleven redo att bli hjälte i sitt eget liv och med boken vill jag inspirera alla som arbetar inom skola att tänka några extra varv i dessa banor.

 

Vilket är ditt centrala budskap?

Att det vackraste och mest kraftfulla vi kan göra för en annan människa är att få den att tro på sig själv och vad den kan åstadkomma. Då ger vi dem hela världen. Inga begränsningar, bara möjligheter.

 

Varför har du valt just detta budskap?

För att det är avgörande för den enskilde individens mående och utveckling och i förlängningen hela samhällets välstånd. Kunskap är ingenting värd förrän den sätts i handling vilket innebär att det är hos kunskapsbäraren vi behöver börja. Hos individen bakom eleven.

  Alla som arbetar inom skola har goda intentioner men omedvetna om vad vi skapar eller bidrar till kan våra handlingar ibland drabba våra elever snarare än gynna dem. Med boken vill jag medvetandegöra och inspirera genom att uppmärksamma de ämnen jag tidigare nämnde. När vi når framgång i detta arbete gör vi eleverna till medspelare i stället för till motståndare vilket avsevärt underlättar vårt arbete att utbilda dem.

 

Hur har temat i boken färgat ditt eget liv?

Mer än vad jag tillåtit mig själv att inse. Jag trodde det var en serie av varandra oberoende händelser som fick mig att en gång i tiden börja läsa till lärare på universitetet och att mitt fotbollsintresse var anledningen till att jag varit coach för ett pojklag i fotboll i över 10 år men där har funnits ett djupare syfte under ytan. En önskan om att få barn och ungdomar att må bra, tro på sig själva och med det växa och utvecklas.

 

Finns det några andra teman i boken/berättelsen som du vill lyfta fram?

Att lärar- och rektorsyrket är fantastiskt men samtidigt ytterst komplext och jag beskriver både uppgångar och dramatiska fall. Boken är minst lika mycket en klapp på axeln som en spark där bak. En vän att luta sig mot och samtidigt inspireras av.

 

Hur var det att skriva den här boken? Finns det något i din skrivprocess som du vill lyfta fram?

Boken är att likna vid en självbiografisk fackbok. Jag har tagit rygg på mig själv och tvingats gå till botten med vad jag verkligen står för. Att lära mig skilja på mina egna sanningar och inlärda övertygelser. Jag genomgick en nyttig självrannsakan som skalade bort några åsikter och värderingar och förstärkte andra. Kvar återstod kärnan. Det jag innerst inne egentligen redan visste. Passionen att få barn och ungdomar att växa och bli den bästa möjliga versionen av sig själva. Något som hållit mig kvar i skolans värld de gånger jag varit på väg bort från den. Under skrivprocessen förstod jag hur starkt detta var och att mitt varför förstärktes har hjälpt mig ytterligare i min yrkesroll.

Finns det något mer som är viktigt att berätta om dig och den bok du har skrivit?

Så otroligt mycket men det finns att läsa i boken. Däremot vill jag passa på att berätta något om alla er andra. Att ni är värdefulla och fantastiska. Låt aldrig någon ni möter eller något som händer få er att tro något annat!

Till sist, har du hunnit få några reaktioner på boken?

Boken har precis kommit ut i handeln men reaktionerna har redan börjat strömma in och det är fullständigt överväldigande att läsa kommentarerna. Läsarnas upplevelser av boken gör mig både lycklig och hoppfull och de är utmärkta bevis på att boken gör skillnad och att den behövs. Jag är så tacksam för alla som efter att ha läst klart boken tar sig tid att dela med sig av sin läsupplevelse och sina tankar och jag har lovat mig själv att möta dem alla. Så tveka inte att höra av er, släng iväg ett meddelande och låt våra tankar mötas! 

bottom of page